Cenik oglasnega prostora v občinskem glasilu Glasnik

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/10 in 101/10) in 18. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila (Ur. l. RS, št. 57/09)  je občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne, 28. junija 2012 sprejel

C E N I K 

oglasnega prostora v občinskem glasilu Glasnik

 

1. člen

Občinski svet Občine Škofljica je na 15. redni seji, dne 28. 6. 2012 sprejel cenik oglasnega prostora v občinskem glasilu Glasnik in sicer: 

- 1cm2 oglaševanja v črno-beli tehniki znaša 0,42 EUR, 

- 1 cm2 v barvni tehniki pa 0,83 EUR.

 

2. člen

Oglaševalcem se priznajo naslednji popusti:

- 5 % za dvakratno oglaševanje,

- 10 % za tri in večkratno oglaševanje in

- 20 % za objavo zahval.

 

3. člen

Cenik prične veljati z dnem sprejema. Uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

 

 

Številka: 61301-05/2012

Škofljica, 28. junij 2012

Župan

Občine Škofljica

Ivan Jordan, l.r.