Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica

Pregled akta,  objavljenega v Uradnem listu RS, št. 105/2012  dne 27. 12. 2012.