Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov