Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l.RS št. 110/02, 8/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/06, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 4.redni seji dne 8.3.2007 sprejel

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del.

Za ogled vloge potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.