Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 - podjetniško obrtna cona Škofljica.

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 - podjetniško obrtna cona Škofljica.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1), Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, Št.99/02) in 7. in 30. člena Statuta občine Škofljica, sprejmem.

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 - podjetniško obrtna cona Škofljica.

Za ogled vloge potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.