Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica.

 

 

2.       Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica.

 

          Uradni list RS št. 75/2017