Odlok o proračunu občine škofljica za leto 2007

Odlok o proračunu občine  škofljica za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji, dne 8.3.2007 sprejel...

Odlok o proračunu občine  škofljica za leto 2007.

Za ogled vloge potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.