SKLEP O spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 8. marca 2007 sprejel


SKLEP
O spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

1. člen

Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

1. starostna skupina:         436,71 EUR
2. starostna skupina:                   323,32 EUR.


2. člen

Sklep se uporablja od 01.04.2007 dalje, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št.: 034-08/2007
Škofljica, dne 12.3.2007