SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJETJU PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA ZEMLJIŠČA V OBMOČJU ZAZIDALNEGA NAČRTA VS 9/10 ŠKOFLJICA, MORFOLOŠKI ENOTI 1A IN 2B