S K L E P o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča za območja opremljanja ŠSE 11/3 Gorenje Blato, ŠSE 11/4 Trstivka, ŠSE 11/5 Špičasti hrib, ŠSE 11/6-1 Špičasti hrib, ŠSE 11/6-2 Špičasti hrib, ŠSE 12/2 Drenik, ŠSE 12/3 Brezje, ŠSE 12/11-1 Vrtača in ŠSE 12/11-2 Vrtača