Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, objavljenega v Uradnem listu RS št. 105/2008 stran 13953, z dne 7.11.2008.

Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza  komunalnih odpadkov, objavljenega v Uradnem listu RS št. 105/2008 stran 13953, z dne 7.11.2008.

Popravek

V odloku o  spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza  komunalnih odpadkov, objavljenem v Uradnem listu RS št. 105/2008 stran 13953, z dne 7.11.2008, je bila ugotovljena napaka pri zapisu navedbe številke Uradnega lista RS.              1. odstavek 1. člena se pravilno glasi: » V odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list št. 79/04)«.

Št. 007-20/2008(3)
Škofljica, dne 22. aprila 2009

ŽUPAN
Boštjan Rigler