Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje vs 4/4 (rs-5) Lavrica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje vs 4/4 (rs-5) Lavrica

Sprememba odloka VS4-4Lavrica....Ur.l.RS 47/2006


1.člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Ur.l.št.15/86, 28/86, 77/98) in  spremembe in dopolnitve Odloka, ki jih je izdelal LINEAR d.o.o. v februarju 2006« ...

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje vs 4/4 (rs-5) Lavrica

Za ogled PDF datotek potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.