URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Goricaki vsebuje:
- Odlok  o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 12 Pijava Gorica (uradni list RS, št. 9/94),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 12 Pijava Gorica (uradni list RS, št. 77/98)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (uradni list RS, št.   /05)

PURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica.

Za ogled PDF datotek potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.