URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica

Odloka za Š4 Lavrica in Š13 Želimlje sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 82/2005

ki vsebuje:
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 6/88),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 18/88),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 40/92),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 11/95),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 77/98),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št.   /05)...

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica.

Za ogled PDF datotek potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.