URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica


Odloki za Š9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š12 Pijava Gorica so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 81/2005

ki vsebuje:
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 63/02),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št.  /05)...

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica.  (PDF 0.7 MB)

Za ogled PDF datotek potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.