SKLEP o obročnem odplačilu komunalnega prispevka za priključitev na novozgrajeno javno infrastrukturno omrežje (kanalizacijsko, cestno z javno razsvetljavo in vodovodno omrežje)