Lokalni energetski koncept

Pregled dokumenta v pdf. obliki.

 

ŽELITE PRIDOBITI FINANČNA SREDSTVA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE V VAŠEM PODJETJU ALI DOMU

Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika v naši državi ali širše v Evropi. Tako postaja energija iz obnovljivih virov cenovno vedno bolj dostopna. V  ta namen vam posredujemo informacijo o objavljenih razpisih na področju obnovljivih virov energije in na področju učinkovite rabe energije.


Več o tem.