JAVNE PPRIREDITVE - Vloga za seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
V kolikor bodo na  javni prireditvi uporabljene zvočne naprave, izpolnite vlogo
 
Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno pisarno Občine Škofljica. Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Prijava uporabe zvočnih naprav (14. člen uredbe)
Če uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav le prijaviti pristojnemu občinskemu organu. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------