POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

 

 

ŠOLA:

Osnovna šola Škofljica
Klanec 5, Škofljica
tel. (01) 366-38-13, 366-38-14,fax. (01) 366-38-04

Podružnična šola Lavrica
Kamnikarjeva ulica 6, Škofljica
tel. (01) 366-60-31

Podružnična šola Želimlje
Želimlje 43, Škofljicaf
tel. (01) 366-14-46

VRTEC ŠKOFLJICA:

Enota BISERNIK 
Kamnikarjeva ulica 8, Škofljica
tel. 059-252-010

Enota CITRONČEK
Mijavčeva ulica 18, Škofljica
tel. 01 366-61-05

Enota CEKINČEK
Kamnikarjeva ulica 10, Škofljica
tel. 01 366-60-78

Enota ŠKRATEC
Naselj ob potoku 32 a, Škofljica
tel. 01 366-70-24 

DIO MODRIN
Albrehtova 6, Škofljica
tel. 059 946 425

Enota PISANČEK
Dolenjska cest 342, Škofljica
tel. 082 007 518

 

   

ZASEBNI VRTEC SMRKOLIN

Reber pri Škofljici 7, 1291 Škofljica
Tel.št. 01/366-37-10.
 

 

GIMNAZIJA

Gimnazija Želimlje
Želimlje 46, Škofljica
tel. (01) 470-21-00, fax. (01) 470-21-09
 

KNJIŽNICA:

Knjižnica Prežihov Voranc
Enota Škofljica
Ob pošti 29, Škofljica
tel. (01) 308 57 60 (61)

delovni čas:
ponedeljek in torek od 8. do 19. ure
sreda, četrtek in petek od 13. do 19. ure

 

ZAVODI:

Zavod Pelikan
Materinski dom Škofljica
Gumnišče 5, Škofljica
tel. (01) 366-77-21
 

Center Dolfke Boštjančič
Dom Škofljica
Gumnišče 15, Škofljica
tel. (01) 366-81-50, fax. (01) 286-35-47
 

Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Vič-Rudnik
tel. (01) 200-21-40 
fax. (01) 251 76 29 

PATRONAŽNA SLUŽBA:

- za območje Škofljice izvajata:
          -  Marija Zalar 
tel. (031) 35-29-50
          -  Tanja Korošec tel. (041) 97-24-12, tanja.korossec@gmail.com

- za območje Lavrice izvaja: 
         - Eva Kovačič tel. 031/ 878 435;   kerevaker@gmail.com

POMOČ NA DOMU:

- pomoč na domu izvaja CSD Ljubljana Vič-Rudnik
socialni oskrbovalki:

Nadica Poljanšek mobitel: 040/ 238-062 za območje Lavrice

Tanja Žagar mobitel: 040 /238-063 za območje Škofljice
 

ZOBOZDRAVNIK:

Zobna ambulanta, Kristina Vihar, dr.dent.med.
Glonarjeva 4, 1000 Ljubljana

tel. 059 039 000
 

Zobna ambulanta,  Dunja Selan, dr.dent.med.
Kočevska cesta 25, Škofljica
tel. (01) 366 61 40

zob.amb.skofljica@zd-grosuplje.si

ZDRAVNIK:

Nova ambulanta ZD Škofljica
Družinska medicina Mojca Klančar Dolinar dr.med.spec.

Kočevska cesta 25, Škofljica
tel.: 082 059 059

Ordinacija splošne medicine Tatjana Jezerc Križanič, dr. med.

Kočevska cesta 25, Škofljica
tel. (01) 366-31-20

LEKARNA:

LEKARNA LJUBLJANA

Kočevska 25, Škofljica
Tel. 01/23-06-100, 01/360-27-53
Delovni čas lekarne:
od ponedeljka do petka:  od 7. 30 do 19.30 ure
in ob sobotah: od 8.00 do 13.00 ure

  

POŠTA:

Pošta Škofljica
Ob pošti 25, Škofljica
tel. (01) 360-29-10, fax. (01) 360-29-14
delovni čas:
vsak dan od 8. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

POLICIJA:   113 - klicna številka

Policijska postaja LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Tbilisijska ulica 65, Ljubljana
tel. (01) 470-09-60, fax. (01) 256-73-67

ŽELEZNIŠKA POSTAJA:

Železniška postaja Škofljica
Dolenjska cesta 470, Škofljica
tel. (01)291-31-86

ZAVOD ZA GOZDOVE:

Zavod za gozdove Slovenije
Krajevna enota Škofljica - Grosuplje

Mijavčeva ulica 16, Škofljica
tel. (01) 366-82-10, fax. (01) 366-82-14


UPRAVNA ENOTA - KRAJEVNI URAD:

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Sektor za upravne notranje zadeve
KRAJEVNI URAD ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3, Škofljica
tel. (01) 366-37-60
delovni čas:
ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

GASILCI: 112 - klicna številka

Poveljnik GZ Škofljica: Peter GIOVANI

GZ ŠKOFLJICA - KONTAKTI PREDSTAVNIKOV PGD IN GZ

 

DIMNIKARSKE STORITVE: 

DIMNIKARSKI MOJSTER S.O.S.
Ismet Okić s.p.
Vodmatska ulica 18
tel: 01 542 56 98
      040 747 169