STIK Z UPRAVO OBČINE

Direktor občinske uprave

Marko Podvršnik
Telefon: 360 16 04 
marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Tajništvo

Darinka Černe
Telefon: 360 16 05
tajnistvo@obcina.skofljica.si

----------------------------------------------- 

Sprejemna pisarna 

Jelka Pakiž
Telefon: 360 16 00 
jelka.pakiz@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Gospodarske javne službe

Stane Bozja 
Telefon: 360 16 08 
stane.bozja@obcina.skofljica.si

Brigita Škufca
Telefon: 360 16 28
brigita.skufca@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Pravne in splošne dejavnosti

Nataša Koščak
Telefon: 360 16 23 
natasa koscak@obcina.skofljica.si

Metod Hribar
Telefon: 360 16 32 
metod.hribar@obcina.skofljica.si

-------------------------------------------- 

Družbene dejavnosti

Milena Zorc
Telefon: 360 16 35 
milena.zorc@obcina.skofljica.si 

Zdenka Repovž 
Telefon: 360 16 11
zdenka.repovz@obcina.skofljica.si


Alenka Peterlin
Telefon: 360 16 18
alenka.peterlin@obcina.skofljcia.si 

Društva in civilna zaščita

Polonca Pangrič
Telefon: 360 16 31
Polonca.Pangric@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Urejanje prostora - varstvo okolja 

Tomaž Mivšek
Telefon: 360 16 29
Tomaz.Mivsek@obcina.skofljica.si    

---------------------------------------------

Investicije in komunala

Gabrijela Golob
Telefon: 360 16 27
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si

Zlatko Pečar
Telefon: 360 16 14
zlatko.pecar@obcina.skofljica.si

Katja Mikec
Telefon: 360 16 13
Katja.Mikec@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Finance in računovodstvo

Petra Okorn
Telefon: 360 16 30 
racunovodstvo@obcina.skofljica.si

Polona Petrovčič
Telefon: 360 16 34
Polona.Petrovcic@obcina.skofljica.si

Gospodarstvo, podjetništvo, turizem in kmetijstvo 


Telefon: 360 16 00
obcina@obcina.skofljica.si