TAJNIŠTVO ŽUPANA, GLAVNA PISARNA

 

POSLOVNA SEKRETARKA 

Darinka ČERNE

Telefon: 01/360-16-05

E-naslov: tajnistvo@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: vodenje glavne pisarne, tajniška opravila za župana.

Opis dela:

- opravljanje tajniških zadev za župana;
- protokol župana;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- opravljanje nalog vodenja zbirne evidence upravnih zadev občinske uprave;
- vodenje enotnih administrativnih evidenc;
- opravljanje del po nalogu župana in direktorja občinske uprave.