DRUŽBENE DEJAVNOSTI

        

Milena Zorc

  E-naslov: milena.zorc@obcina.skofljica.si  
 Telefon: 01/360-16-35 

 

  Zdenka Repovž           

E-naslov: zdenka.repovz@obcina.skofljica.si
Telefon: 01/360-16-11 

 

Področje dela: družbene dejavnosti.

Opis dela:

- koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na delovnem področju;
- sodelovanje pri pripravi delovnih programov na področju predšolske vzgoje, izobraževanja  in razporejanje sredstev tem dejavnostim;
- spremljanje investicij in investicijskega vzdrževanja objektov v družbenih dejavnostih;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- delo svetovalca strankam oz. informatorja;
- omogočanje dostopa do informacij javnega značaja;
- socialne dejavnosti in zdravstvo v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- izdelava odlokov in pravilnikov s področja dela;
- pripravljanje in spremljanje programov družbenih dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se financirajo iz proračuna;
- vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi ali drugi stopnji;
- nadzor nad javnimi službami;
- priprava javnih naročil;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- razvojne naloge in razvojni načrti na področju dela;
- opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 

 

    Polonca Pangrič

        E-naslov: Polonca.Pangric@obcina.skofljica.si  

Telefon: 01/360-16-31

 

Področje dela: družbene dejavnosti, delo z društvi.

Opis dela:

- sodelovanje z društvi;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- pomoč pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
- vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji;
- priprava javnih naročil;
- opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 


Alenka Peterlin

  E-naslov: alenka.peterlin@obcina.skofljica.si

Telefon: 01/360-16-18

 

Področje dela: družbene dejavnosti Opis dela:

- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- pomoč pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
- vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji;
- priprava javnih naročil;
- opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.