GOSPODARSTVO, PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

 

  Telefon: 01/360-16-00

E-naslov: obcina@obcina.skofljica.si

 


Področje dela: gospodarske  in kmetijske dejavnosti, turizem

Opis dela:

- izvajanje nalog na področju kmetijstva, gozdarstva, trgovine in podjetništva;
- koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na svojem področju;
- sodelovanje z razvojnimi agencijami;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- delo za občinski svet po navodilih predstojnika (zapisniki, gradiva,…);
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
- pripravljanje in spremljanje programov iz področja dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se financirajo iz proračuna;
- nadzor nad javnimi službami s področja dela (gasilci,…);
- priprava javnih naročil;
- sodelovanje pri zadevah stanovanjske problematike;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- sodelovanje pri premoženjsko-pravnih zadevah;
- sodelovanje pri občinskem glasilu Glasnik – zbiranje in posredovanje informacij o delu občinske uprave;
- turizem;
- opravljanje del po nalogu župan ali direktorja občinske uprave.