SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

  Nataša KOŠČAK, univ.dipl.prav.

Višja svetovalka za splošne in premoženjske zadeve  

Telefon: 01/360-16-23

E-naslov: natasa.koscak@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: splošne in pravne zadeve

Opis dela:

- vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na področju dela;
- pripravljanje odlokov, sklepov in drugih predpisov s področja dela;
- priprava upravnih aktov in pogodb s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- vodenje premoženjsko pravnih zadev;
- sodelovanje oz. zastopanje v premoženjsko pravnih zadevah nasproti drugim organom;
- sodelovanje oz. zastopanje v postopkih izvedbe javnih naročil;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- vodenje upravnih postopkov na prvi ali drugi stopnji;
- druge splošne in kadrovske zadeve po nalogu predstojnika;
- vodenje evidenc upravnih in sodnih postopkov;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- razvojne naloge in razvojni načrti na področju dela;
- druge naloge po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.


Metod Hribar, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec za splošne in premoženjskopravne zadeve

Telefon: 01/360-16-32

E-naslov: metod.hribar@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: splošne in pravne zadeve

Opis dela:

- vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na področju dela;
- pripravljanje odlokov, sklepov in drugih predpisov s področja dela;
- priprava upravnih aktov in pogodb s področja dela;
- spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
- vodenje premoženjsko pravnih zadev;
- sodelovanje oz. zastopanje v premoženjsko pravnih zadevah nasproti drugim organom;
- sodelovanje oz. zastopanje v postopkih izvedbe javnih naročil;
- sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah;
- vodenje upravnih postopkov na prvi ali drugi stopnji;
- druge splošne in kadrovske zadeve po nalogu predstojnika;
- vodenje evidenc upravnih in sodnih postopkov;
- sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
- razvojne naloge in razvojni načrti na področju dela;
- druge naloge po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.