SPREJEMNA PISARNA

 

  POSLOVNA SEKRETARKA VI

Jelka PAKIŽ

   Telefon: 01/360-16-00

   E-naslov:   jelka.pakiz@obcina.skofljica.si     

 

 

Področje dela: naloge v sprejemni pisarni organa.

Opis dela:

- sprejem in osnovno informiranje občanov;
- izvajanje nalog pisarniškega poslovanja;
- dajanje informacij občanom, sprejem vlog občanov, sestavljanje vlog na zapisnik in knjiženje v informacijski sistem;
- izdajanje obrazcev in dajanje navodil občanom za njihovo izpolnjevanje;
- spremljanje, evidentiranje in odpravljanje pošiljk;
- razvrščanje in klasifikacija spisov;
- knjiženje pošte in drugih dokumentov;
- posredovanje telefonskih zvez;
- fotokopiranje;
- priprava zapisnikov;
- vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
- prodajanje taksnih vrednotnic;
- opravljanje del po nalogu predstojnika ali direktorja občinske uprave.