Športni objekti

Upravnik športnih objektov

Zdravko Igličar
Telefon: 041 / 386-391 (od 15:00 do 20:00)
E-naslov: zdravko.iglicar@siol.net

Področje dela: upravljanje in vzdrževanje športnih dvoran

Opis dela:

 • nadzor nad izvajanjem športnih aktivnosti
 • usklajevanje terminov in priprava urnikov 
 • priprava letnih pogodb
 • priprava najemnih pogodb za posamezne prireditve
 • vodenje evidenc prisotnosti
 • kontrola nad izvajanjem letnih programov društev
 • podajanje informacij glede najema in izvajanja aktivnosti v športni dvorani
 • nadzor nad delovanjem tehničnih naprav v dvorani
 • popravilo okvar v športni dvorani
 • javljanje večjih napak in vzdrževalnih del občinski upravi
 • sodelovanje pri pridobivanju ponudb, izvajalcev in ustreznih rešitev za večje posege oz. odpravo napak