Občinski načrt zaščite in reševanja

Civilna zaščita

    dežurna številka štaba:
     
01/ 360 16 21

 

Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica

Lokacije avtomatskih defibrilatorjev v občini Škofljica:

OBČINA ŠKOFLJICA Šmarska cesta 3, Škofljica v avli, ob stopnišču

ŠPORTNA DVORANA ŠKOFLJICA Ob potoku 8, Škofljica na recepciji

ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFLJICA Klanec 5, Škofljica pri zdravniku

DOM STAREJŠIH OBČANOV ŠKOFLJICA Ob potoku 11, Škofljica v avli

NAKUPOVALNI CENTER BLATNIK Dolenjska cesta 324 A, Škofljica pri stopnišču

PGD LAVRICA Vrečarjeva ulica 1, Škofljica v intervencijskem vozilu

PGD ORLE Orle 39, Škofljica na gasilskem domu

PGD ŽELIMLJE Želimlje 82, Škofljica v intervencijskem vozilu

PGD PIJAVA GORICA Gasilska ulica 3, Škofljica v intervencijskem vozilu

PIGO D.O.O. Prijateljeva ulica 11, Pijava Gorica v pisarni (vhod je možen tudi skozi frizerski salon) tel. (041 71 55 77 )

DOM KRAJANOV SMRJENE Smrjene 8, Škofljica na zgradbi

DOM KRAJANOV GRADIŠČE pri hiši št. Gradišče I/62 na hodniku

PGD VRH NAD ŽELIMLJAMI Vrh nad Želimljami 15, Škofljica na gasilskem domu  

Člani in članica štaba civilne zaščite (CZ) so:

   

Poveljnik CZ:  PETER GIOVANI (tel. 041 715 608)
Namestnik poveljnika: TOMAŽ BOH (tel. 041 351 433)
Namestnik poveljnika in vodja področja požarne varnosti: MILAN RAJF (tel. 041 211 153)

Vodja za področje informacijske podpore: STANE BOZJA (tel. 041 514 966) 
Vodja za področje tehničnega reševanja: JURE ŽGAJNAR 
Vodja za področje veze, kurirske službe: TADEJ MEZEK 
Vodja zapodročje zaklonišča: BORIS ZUPANČIČ
Vodja ekipe prve pomoči: GABRIJELA MARGUČ  

******************************************************* 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč v občini so:

  - prostovoljne 

-          - poklicne reševalne službe,

-          - Civilna zaščita in 

-          druge organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja.

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

 Ukvarja se s tistimi nesrečami, ki jih povzročijo naravne in druge NENADZOROVANE sile, in ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenja večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, je natančno opredeljen in razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč.

Načrti ob tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ, o podjetjih in firmah, s kateri ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti prav tako opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti.

Ali želite tudi vi sodelovati ? 

Ste občan ali občanka naše občine? Bi želeli sodelovati v sistemu zaščite in reševanja?

Vabimo vas, da se zglasite na občini, kjer bomo poiskali področje, ki vas zanima in bomo glede na vaše znanje in izkušnje našli najprimernejše področje za vaš prispevek k zaščiti in reševanju.

Vabimo vas tudi k vpisu novih članov in članic v prostovoljna gasilska društva. Seznam prostovoljnih gasilskih enoti je na povezavi .

S skupnimi močmi lahko ublažimo posledice potencialnih naravnih in drugih nesreč, vsekakor  pa si želimo, da do njih sploh ne bi prišlo.