Grad Lisičje 

V letu 2011 je Občina Škofljica nadaljevala z adaptacijo gradu Lisičje. S strani programa LEADER je bilo zagotovljenih 50.000,00 EUR sredstev.
Uredilo se je dvorišče v atriju ter levo krilo pritličja, garderoba, sanitarije, dva razstavna prostora in salon.  Z izvedenimi deli  na gradu  so zagotovljeni osnovni pogoji za izvedbo različnih prireditev.

IMG_0007.JPG IMG_0029.JPG

IMG_0009.JPG              IMG_0010.JPG

IMG_0018.JPG      IMG_0012.JPG