PREDSTAVITEV
KNJIŽNICE ŠKOFLJICA

knjiznica_predstavitev.png


Knjižnica Škofljica uspešno deluje

Knjižnica Škofljica deluje kot splošna knjižnica in zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in informacij vsem svojim uporabnikom ter jim omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem informacijskem sistemu MKL in v drugih informacijskih sistemih. Zagotavlja dostop do informacij in gradiva, ki so pomembne za lokalno skupnost in posameznike. Podpira  vseživljenjsko učenje prebivalcev občine in jim omogoča kakovostno preživljanje prostega časa. Oblikuje in utrjuje bralne navade ter spodbuja prebivalce k uporabi knjižnice.

V letu 2017 izpostavljamo projekte, ki potekajo v vseh knjižnicah v mreži MKL: za otroke in mladostnike Ciciuhec, Poletavci – poletni bralci; za najstnike: NajPoletavci, Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, Robinzonijada in Rastem s knjigo, literarni natečaj metaFora; za odrasle bralni projekt Mesto bere, ter za vse ciljne skupine uporabnikov Svet med nami – Teden francoske kulture v MKL, Pomlad s knjigo in druge tematske sklope prireditev. Branje promoviramo prek Bralnih skupin za različne ciljne skupine uporabnikov, tudi v sodelovanju z ustrezno usposobljenimi prostovoljci.

Knjižnica Škofljica je bila tudi v letu 2017 vpeta v aktivnosti, ki so se odvijale v mreži MKL, ter je tako zagotavljala raznolike in kakovostne knjižnične storitve svojim uporabnikom. Zavedamo se namreč, da strokovnost, prijaznost, kakovostne storitve in pestra ponudba ter tekoč dotok novega knjižničnega gradiva vodijo do zadovoljnih uporabnikov, ki knjižnico redno obiskujejo in se vanjo radi vračajo. Knjižnica Škofljica je dobro obiskana, saj deluje tudi kot kulturno in družabno središče kraja. Uporabnikom poleg svetovanja in izposoje knjižničnega gradiva ponuja raznovrstne kulturne izobraževalne prireditve za otroke, mladostnike in odrasle. Zanimanje za prireditve, ki jih v knjižnici organiziramo, je visoko. Pri pripravi programa upoštevamo starostno in izobrazbeno strukturo prebivalcev lokalne skupnosti in interese obstoječih in potencialnih uporabnikov knjižnice in s tem zagotavljamo tudi dobro obiskanost prireditev. 

V letu 2017 smo bili dejavni v številnih skupnih projektih MKL: sodelovali smo v projektu za odrasle Mesto bere, pri projektu za predšolske otroke Ciciuhec, pri projektih za osnovnošolce Poletavci in Robinzonijada v informacijski džungli in pri projektu za najstnike NajPoletavci. Tudi v letu 2017 smo se vključili v nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem in dijakom prvega letnika srednje šole. V poletnem času smo ponovno pripravljali pakete s knjigami po izboru knjižničarjev z naslovom Maček v žaklju, ki so bili tokrat  namenjeni tako odraslim kot otrokom. Izposoja paketov z gradivom je bila zelo dobra in je močno presegla število izposoj iz prejšnjega leta. 

Prirejali  smo številne likovne in fotografske razstave, strokovna in potopisna predavanja, knjižne čajanke, predstavitve knjig, ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave, vrtec na obisku in redne ure pravljic. Začeli smo sodelovati tudi z Domom starejših občanov Škofljica. Zelo veliko zanimanja pri bralcih vzbujajo tudi naše mesečne fotografske in likovne razstave kvalitetnih ustvarjalcev. V vitrini imamo stalno razstavo več kot 100 let starih knjig, ki so izjemno lepo ohranjene. V teh vitrinah potekajo tudi priložnostne razstave. Tako je v vitrinah razstavljal tudi Likovni krožek Društva upokojencev Škofljica in pokazali so, kako neverjetne stvari ustvarjajo s  svilo, z lesom, papirjem. Likovno društvo 2002 pa je pripravilo  razstavo izdelkov iz keramike in čudovit nakit. Izjemno zanimivo arhitekturo hiš so pripravili tudi otroci iz Vrtca Škofljica.

Letos so bila zelo odmevna  prav vsa strokovna predavanja. Minka Gantar je s svojo sproščenostjo  osvojila obiskovalce in poudarila, da hormoni povezujejo čustva, misli in telo. Vzgojna poznavalca Leonida in Albert Mrgole sta že s knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo navdušila naše bralce. Imela sta izjemno iskreno predavanje, saj sta izhajala iz svoje družine, poleg tega sta tudi duhovita predavatelja, ki se odlično dopolnjujeta. Zelo zanimivo strokovno predavanje o vzgoji je imela tudi Sara Jerebic. Strokovno podkovana gostja je med drugim povedala, kako razumeti otroka in mu postaviti zdrave meje. Energična in odlična govornica Erika Brajnik pa je obiskovalce navdušila s svojim preprostim, vendar zelo strokovnim podajanjem življenjskih resnic. Avtorica besedila Marija Gregorič je z gledališko igro Rodbina Primic predstavila že tretjo dramatizacijo dogodkov o zaslužnem rojaku in sokrajanu, Janezu Nepomuku Primicu, pesniku, prevajalcu, pisatelju ter profesorju in ustanovitelju prve stolice slovenskega jezika na graškem liceju. Igrali so člani dramske skupine KUD Škofljica. Z mesecem oktobrom smo začeli izvajati uro pravljične joge in otroci so to dejavnost takoj z navdušenjem sprejeli.

Podala bi še nekaj statističnih podatkov. Knjižnična zaloga obsega 32.780 enot knjižničnega gradiva. Prirast naslovov v obsegu 1.494 izvodov gradiva se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za 1,91%.  Zelo dobro sodelujemo z nabavno službo MKL, ki upošteva potrebe Knjižnice Škofljica in njenih uporabnikov. Za ustrezen prirast gradiva pa so seveda odločilna tudi finančna sredstva. V letu 2017 smo odpisali 1.164 enot knjižničnega gradiva, zlasti zastarelega, neaktualnega pa tudi poškodovanega gradiva. Število aktivnih članov se iz leta v leto povečuje, tako si želimo tudi naprej. Porast članov  kaže na to, da uporabniki radi zahajajo v našo knjižnico, saj jim poleg izposoje nudimo tudi številne druge kulturno izobraževalne dejavnosti. Razveseljiv je tudi podatek o vpisu novih članov, saj je teh za 1,85 % več kot leto prej. S kvalitetno ponudbo knjižničnih storitev si bomo še naprej prizadevali pridobivati nove člane knjižnice in obdržati obstoječe. Obisk zaradi izposoje na dom je bil nad pričakovanji, saj beležimo 33.324 obiskovalcev. Skupaj pa je bilo izposojenih 109.735 enot gradiva. Od tega je bilo izposojenih kar 98.414 knjig. Na  izposojo pomembno vplivajo tudi višina sredstev, s katerimi razpolagajo v nabavni službi

Naša najvišja vrednota so zadovoljni uporabniki. Tudi v prihodnje bomo sledili razvoju na področju naše dejavnosti. Novosti bomo prilagajali potrebam okolja in uporabnikom. Bogatili bomo našo ponudbo in se trudili, da bo knjižnica s svojo ponudbo pripomogla h kakovostnejšemu življenju v našem okolju.

 

Zahvaljujem se vodstvu Občine Škofljica za izreden posluh o pomembnosti razvoja te kulture dejavnosti v občini.  Načrtov je še veliko in prepričana sem, da jih bomo s sodelovanjem in razumevanjem občine tudi v prihodnje uspešno uresničevali.

 

Alma Vidmar-Mederal