Občinsko glasilo Glasnik

 

 

OBJAVE V URADNEM LISTU  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/93367
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1419/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-izdajanju-obcinskega-glasila
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/120630#!/Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-izdajanju-obcinskega-glasila


Za ogled Glasnika potrebujete brezplačen pregledovalnik
Adobe Acrobar Reader.

 

OBLIKOVNE SMERNICE ZA PISANJE ČLANKOV  (pdf 2.5MB) 

Cenik oglasnega prostora v občinskem glasilu Glasnik (velja od 1.9.2015)   

 

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2020

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2019

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2018

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2017

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2016

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2015

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2014

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2016

Občinsko glasilo Glasnik za leto 2012

Občinsko glasilo Glasnik do leta 2011