Glasnik november 2012

Menjava garderobe,skrb za zimsko opremo na vozilu, nabava
primernega kuriva, pa zadnja opravila na vrtovih
večinoma zaposlujejo proste jesenske urice.
Nas čaka v letošnjem jesenskem novembru še ena
pomembna naloga. Pet let se je hitro obrnilo in čas
je, da se spet odločimo, kdo nas bo kot predsednik
republike predstavljal naslednjih pet let.
O tem, kaj je novega v občini, nas v županovem
kotičku spet obvešča naš župan. Razveseljivo je, da
smo prejeli certifikat Zlati kamen, ki ga lahko prejmejo
občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno
raven življenja. Torej naj bi bili zadovoljni s standardom
v naši občini. Vsaj po primerljivih merilih.
Dejansko pa so odprta še mnoga vprašanja o prihodnjem
razvoju naše občine. Razgrnitev občinskega
prostorskega načrta in javna razprava, ki je temu
sledila, sta ponudila določene odgovore. Več o rabi
prostora po posameznih zaselkih bo znanega na posamičnih
predstavitvah v novembru.
Na osrednjih straneh pa tokrat zelo zanimiv prispevek
o rudniku na Plešah. Veliko boste izvedeli o
pridobivanju barita, pa tudi o tem, kako so včasih
ljudje živeli v teh krajih. Sicer pa tudi novembrski
Glasnik polnijo obvestila društev, vabila na kulturne
prireditve, sporočila naših bralcev in zabava s
križanko.
Tudi uro smo v teh dneh že prestavili. Začenjajo
se dolgi zimski večeri. Naj vam bo toplo in prijetno.
Jana Vavtar
Odgovorna urednica

, [6.727,52 KB]