Glasnik janauar 2013

 V uredniškem odboru smo se odločili, da
vam tokrat prej ponudimo v branje novice iz decembrskih
zgodb. Ena od teh najbolj veselih je dobrodelni
koncert Pričarajmo otroške nasmehe. Tudi tokrat je
dobrodelni koncert presegel pričakovanja in smejali
smo se prav vsi, in sicer zato, ker se je spet dokazalo,
da znamo stopiti skupaj in pomagati našim otrokom.
Da ima vsak vsaj en topel obrok dnevno in da ovire
pri udeleževanju šolskih izletov in taborov ne smejo
biti materialne narave.
Kljub težki gospodarski situaciji in politični krizi v
državi imam občutek, da stopamo v novo leto optimistični.
Ker se ne zanašamo več na druge, ampak smo
odločitev o tem, kako bomo živeli, vzeli v svoje roke.
Združeni izražamo svoja nestrinjanja z razmerami, v
katerih smo se znašli in sporočamo, da v takšni državi
ne želimo živeti.
Tudi v naši občini se ljudje združujejo zaradi želje,
da aktivno sodelujejo v odločitvah, ki se jih bodo neposredno
dotikale. Ustanavljajo se civilne iniciative,
trenutno aktivni sta civilna iniciativa Lavrica: brez
obvoznice in brez štiripasovnice in iniciativa proti
parkirni coni Park & Ride v Gumnišču. Prav je, da
je lokalno prebivalstvo kar se da vključeno v spremembe
v njihovem kraju. Njihova mnenja in pripombe
je treba preučiti in jih vključiti v končne rešitve.
Ob hkratnem upoštevanju interesov celotne občine
izoblikovati sprejemljiva stališča, ki bodo v dobro
vsem. Verjamem, da le sodelovanje vseh pripelje do
optimalnega izida za našo občino. Zato bo tudi v prihodnje
Glasnik ostajal medij za izmenjavo mnenj o
pomembnih odločitvah.
Na koncu vas tudi v novem letu prosim, da nam
prispevke pošiljate v elektronski obliki. Po navadni
pošti poslanih prispevkov več ne sprejemamo, prav
tako ne vračamo poslanih fotografij.
Jana Vavtar
Škofljica, 17.1.2013 

1_2013_januar_Glasnik, [6.623,60 KB]