Glasnik november 2013

Potem ko smo lani ta čas volili novega predsednika
države, predlani na volišča prihajali zaradi prvih
predčasnih parlamentarnih volitev, je letošnja jesen,
vsaj kar se tega tiče, dokaj mirna. Nas pa zato skrb
za standard življenja in za vedno več ljudi tudi zgolj
golo preživetje v naši mladi državi pušča v negotovosti
in zaskrbljenosti. Ob takšni splošno slabi
družbeni klimi bi bilo kar malo groteskno, da bi se
nam tudi letos z oglasnih panojev in televizijskih
zaslonov nasmihali prijazni, polni napredka in boljše
prihodnosti obljubljajoči obrazi. Jaz temu cirkusu
tudi letos nisem ušla. V osrednjem delu Balkana, na
Kosovem, letos spremljamo prve volitve po razglasitvi
samostojnosti. In približno tako, kot smo se mi
počutili dobri dve desetletji nazaj, tudi tu ljudje z
optimizmom zrejo v prihodnost.
Bo pa drugo leto ta čas pri nas spet pestro, saj se
bomo odločali komu bomo zaupali vodenje naše občine.
Vstopamo namreč v zadnje leto mandata, tako
župana kot tudi občinskega sveta. Mandat je kratek,
a kljub temu je opaziti, da je bilo veliko narejenega.
Več o že dokončanih, trajajočih in na novo zastavljenih
projektih pa v županovem intervjuju na osrednjih
straneh. Tam si lahko preberete tudi razpis za novega
urednika. Mandat uredniškega odbora je vezan na
mandat občinskega sveta, a ker sem v novembru podala
odstopno izjavo, je bil ta predčasno prekinjen.
Glavni in edini razlog je ta, da zaradi življenja v tujini
nisem več tako vpeta v dogajanja v občini, kot bi
si želela za nemoteno vodenje uredniškega odbora.
Tako bo po novem letu izbran nov urednik in posledično
tudi uredniški odbor. Do takrat pa bo zdajšnja
ekipa Glasnika skrbela za nemoteno izhajanje.
Jana Vavtar
v. d. glavne in odgovorne urednice

, [6.248,11 KB]