Glasnik februar 2014

Pozdrav novega urednika
Spoštovane občanke in občani!
Z veseljem in spoštljivo prevzemam delo urednika našega občinskega
glasila. Lotevam se ga v pričakovanju zanimive izkušnje, ki
si v mojem pogledu harmonično podaja roko z dosedanjo poklicno
potjo in vsem, kar me veseli.
V Občino Škofljica je mojo družino privabilo mirno okolje in
nekoliko ugodnejša možnost glede stanovanja (bivanja), kot v Ljubljani,
kjer delam na področju kulture. Že v prvih dnevih po priselitvi
sem začutil tisti prikupni utrip manjšega kraja, kot ga imam v
spominu iz otroštva, ko sem nekaj časa živel v Kostanjevici na Krki.
Na poteh po opravkih me praviloma pozdravi vsak otrok, ne glede
na to, ali me pozna ali ne. Ko zjutraj hitim na avtobusno postajo in
me slučajno zagleda sosed s svojim avtomobilom, mi ponudi prevoz
v službo. Z več pravimi Škofeljčani sem spontano navezal pristne
stike in se počutim lepo sprejetega. Zelo sem zadovoljen, da v našem
kraju ob osnovni deluje tudi glasbena šola, kar je pomembno
in praktično za mlade družine. Dovolite mi še nekoliko bolj osebno
predstavitev. Po mami sem Notranjec in Dolenjec, kar mislim, da
zadostuje. V času globalizacije pa po mojem mnenju očetova primorska
kri ne bi smela biti problem …
V svojem uredniškem programu sem kot najpomembnejšo vrednoto
izpostavil svobodo govora. Morda se boste začudili, zakaj je
sploh potrebno to izreči, ko je ta pravica vendar zagotovljena z ustavo.
S tem sem želel poudariti, da mislim to tudi spoštovati v praksi.
Menim, da ima vsak občan pravico do svoje zgodbe. Pri tem ne
bom zahteval nič več in nič manj, kot zgolj spoštovanje zakonodaje
naše države. To pomeni, da članki ne smejo biti žaljivi, pri kakšni
raziskovalni tematiki pa pričakujem vsaj določen nivo ustreznega
metodološkega pristopa. Prosim še, da je vsebina člankov kar se da
povezana z našo občino. Dobrodošli so vsi prispevki o delovanju
naših društev in o izletih, ki jih prirejajo, o dogodkih, o zanimivih
ljudeh, ki živijo med nami, ter o poslovnih priložnostih in zanimivih
poslovnih idejah. Predstavnike vseh društev vabim, da me čim
več in čim bolj redno obveščate o svoji dejavnosti. Časopis prinaša
seveda tudi uradna sporočila občinske uprave in njenih organov.
Strankarska poročila ali poročila list bomo objavljali popolnoma
enakopravno.
Zaradi postopka pri izbiri novega urednika letošnja prva številka
izhaja šele februarja, odslej pa bo spet izhajal redno. Prosimo, da
nam članke pošiljate do 15. v mesecu, sicer vam ne moremo zagotoviti,
da bodo izšli v tekoči številki. Svoje delo pri Glasniku želim
usmeriti tako, da boste časopis radi brali, da bo za vas zanimiv in
relevanten, zato vas prosim za vaše sprotne odzive, kritične in pohvalne.
Pišite nam, kaj pogrešate, kaj vam je všeč, kakšna so vaša
pričakovanja. Če boste zasledili v Glasniku določenih vsebin več od
ostalih, je to preprosto zato, ker avtorji s tistih področij bolj pridno
pi šejo članke. Posnemajte jih! Odprti smo za vse!
Matjaž Lulik, glavni in odgovorni urednik

, [5.910,83 KB]