Glasnik junij 2014

Uvodnik

Spoštovani bralci!
Glede na pozen izid prejšnje številke sem vam dolžan
izraziti iskreno opravičilo. K temu je botrovalo več osebnih
razlogov in neugodnih dogodkov, ki pa za vas niso
relevantni. Z županom sva se pogovorila v najboljšem
kolegialnem vzdušju, z jasno izraženimi smernicami za
prihodnje izvode. Prosim, upoštevajte, da je odgovornost
na moji strani.
Naša občina pogumno koraka s čedalje bolj urejeno
podobo novim projektom naproti. Država je po mnogih
intervencijah in prizadevanjih našega župana prižgala
zeleno luč za sodelovanje v največjem kohezijskem projektu
s področja okolja v državi, na nekdanji Jamnikovi
domačiji smo dobili nov park, gradnja Doma starejših
občanov, do koder pelje nov most, je v polnem zamahu,
intenzivno se dela tudi na projektu nove šole na Lavrici,
projekt novega povezovalnega kanalizacijskega zbiralnika
Škofljica-Lavrica je v zaključni fazi.
Tudi delovanje naših društev je bilo v mesecu maju
še posebej živahno. O tem si boste lahko prebrali v prispevkih
pričujoče številke. Žal sem tokrat prejel nekaj
prispevkov, ki bi bili sicer vsebinsko zelo zanimivi, a jih
na žalost nisem mogel vključiti za objavo, ker niso bili
povezani z našo občino. Prosim, upoštevajte to v prihodnje:
Glasnik je občinsko glasilo.
Glede oglasov vas prosim, da mi jih pošljete bodisi
po elektronski pošti, v primeru, da jih pustite v pisni
obliki na občini, pa vas prosim, da ob preložitvi izpolnite
ustrezen obrazec. V primeru kakršnih koli nejasnosti
se obrnite name na kontakte, ki so navedeni poleg
uvodnika.
Do septembra bo poleg te izšla še ena, dvojna številka,
in sicer 7. julija. Prosim, da to pri svojih oglasih in prispevkih
upoštevate.
V obdobju, ko stopamo dopustom naproti, vam želim
obilo lepih trenutkov, ob katerih si naberite novih moči
in idej!
Matjaž Lulik, glavni in odgovorni urednik

, [8.688,70 KB]