Glasnik september 2014

Uvodnik

Spoštovani bralci!
Kot lahko opazite, septembrski Glasnik izhaja proti
koncu meseca. Vzrok za poznejši izid so lokalne volitve
in takšno odločitev smo sprejeli v dogovoru z občino,
saj smo želeli prihraniti pri stroških distribucije. Obveščamo
vas, da so imele v predvolilni prilogi vse stranke
in liste pri odmeri prostora enakopravno izhodišče. Vsi,
ki so porabili več prostora od predpisane brezplačne objave,
bodo prejeli račun po veljavnem zakonitem ceniku.
Članki in objave, ki niso bili poslani v kontekstu
predvolilne kampanje, a so bili z njo povezani, bodo na
željo pošiljateljev objavljeni v naslednji številki.
Zadnja dva mesca so zaznamovali številni dogodki,
ko smo se lahko občani družili in izmenjali nekaj besed,
naj so bile to duhov ite predstave na dvorcu Lisičje,
položitev temeljnega kamna za gradnjo nove osnovne
šole na Lavrici, občinski praznik ali pa nastopi naših
otrok, glasbenih skupin in naših gasilcev. Ob priložnosti
Slovesne akademije na Lavrici in občinskem prazniku v
šolski dvorani smo imeli priložnost izvedeti, kdo so bili
tokrat tisti zaslužni občani, ki so prejeli občinska priznanja.
Seznam si lahko ogledate v pričujočem izvodu.
Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!
Začetek septembra pa je zaznamoval še en poseben
dan, ko so naši otroci zopet zakorakali novemu šolskemu
letu naproti, nekateri prvič. Vsem želimo obilo veselja
in učnih uspehov ter zadovoljstva pri prejemanju
novih spoznanj! Ob tem naj izrazimo priznanje vsem
tistim občanom, ki so prostovoljno pomagali otrokom
pri varni poti v šolo!
Naslednj številka glasnika bo izšla 7. novembra.
Matjaž Lulik, glavni in odgovorni urednik

, [12.247,40 KB]