Glasnik oktober 2014

Uvodnik

Spoštovane občanke in občani!
Letošnja jesen je bila glede občinskega življenja eno
izmed najbolj intenzivnih obdobij v letu. Poleg projektov,
ki se izvajajo, smo imeli lokalne volitve in s tem
dobili nov občinski svet. Vsem svetnikom, kakor seveda
tudi županu, čestitamo za izvolitev! Glede na dane možnosti
je zdaj blaginja naše skupnosti v vaših rokah! Vse
svetnike obveščam, da bo do naslednjih lokalnih volitev
v skladu z obveznostmi, določenimi v Odloku, izšlo še
natanko 39 številk Glasnika, kar pomeni, da imajo možnost
napisati še natanko 38 člankov. Predzadnja številka
pred volitvami je zares neprimerna za objave o občinskih
problematikah s predvolilnim podtonom, če je to zunaj
kvote dodeljenih prostorov za posamezne liste ali stranke.
Menim, da sem podal apel k sprotnemu delu na tem
področju dovolj zgodaj.
Zdaj, ko smo zakorakali v novo mandatno obdobje,
lahko omenim besede župana, ki jih je izrekel na zboru
krajanov na Pijavi Gorici: za občino sta prednostna dva
projekta: gradnja osnovne šole na Lavrici in izgradnja
novega vodovodno-komunalnega sistema. Naj opozorimo,
da je ta dobra volja, za katero nimamo razloga, da bi
je ne dojemali kot iskreno, odvisna tudi od tega, kako bo
država izpolnjevala obveznosti do naše občine. Zakaj je
temu tako, si lahko podrobneje preberete v prispevkih v
pričujoči številki, ki so temu namenjeni.
Priložnost pa imamo videti tudi nov zadrževalnik
vode ob naselju Lanovo, zabijanje pilotov za gradnjo
nove osnovne šole na Lavrici in rastoči dom starejših
občanov. Menim, da mi ne boste oporekali, če zapišem,
da si želimo takšnega razvoja pri nas na vseh področjih.
Z željo, da bi se trend ene od najhitreje razvijajočih se
občin v Sloveniji pri nas nadaljeval, želim vsem vam, ki
berete te vrstice, veliko uspehov!
v. d. glavnega in odgovornega urednika
Matjaž Lulik

, [9.299,55 KB]