Glasnik januar-februar 2015

Uvodnik

Spoštovani!

Zagotovo se čudite, da ste čakali prvo letošnjo številko
Glasnika vse do sedaj. Tako so se odločili na občini.
Naročili so mi, naj izide 7. marca. V županovem kotičku
si boste lahko tudi prebrali, da smo primorani zaradi
manjših finančnih sredstev, ki jih dobivamo od države,
varčevati povsod, kjer je le mogoče. Ob zadnjem
razpisu za glavnega in odgovornega urednika nisem
kandidiral, saj me čaka obilje novih projektov. Ob tej
priložnosti bi se želel zahvaliti za sodelovanje vsem,
ki ste mi pošiljali kakovostne ter zanimive članke, kakor
tudi tistim članom uredniškega odbora, ki so bili
pridni in dobronamerni. Velika zahvala in priznanje za
pridnost gre gospe Brigiti Marinšek, ki mi je, ne glede
na obilje svojega rednega dela, stala ob strani vedno,
ko sem potreboval pomoč. Za korektno sodelovanje bi
se želel še posebej zahvaliti svetnikom strank DESUS,
SD, SDS in gospe Slavki Kregar iz NSI ter županu Ivanu
Jordanu. Ob tem naj omenim še nesebično pomoč
dveh nekdanjih urednikov, Petra Pala in Iztoka Petriča,
ki sta mi pomagala s svojimi dragocenimi izkušnjami.

Hvala obema!
v. d. glavnega in odgovornega urednika
Matjaž Lulik

, [6.599,03 KB]