Glasnik maj 2015

Draga bralka, dragi bralec,
že od nekdaj je mesec maj za mnoge najlepši mesec v letu. Ni
naključje, da mesec nosi ime po rimski boginji pomladi in rodovitnosti
Maji. Tudi staroslovensko ime veliki traven nakazuje obdobje
obilnega cvetenja in bujne rasti.
Ta čas zaznamuje tudi vrsto dogodkov, ki se jih vsako leto spominjamo
in jih obeležujemo. Samo za hip se podajmo v žalostno
obdobje človeške zgodovine, 2. svetovno vojno, v leto 1941, ko so
tudi Slovenijo zasedli okupatorji. Proti njim je bila 26. aprila ustanovljena
uporniška organizacija osvobodilna fronta - OF, česar se
v samostojni državi spominjamo kot dneva boja proti okupatorju.
Na predvečer praznika dela pa se je ohranil ljudem še posebej ljub
običaj kresovanja. Kurjenje kresov, ki je povezano z mnogimi ljudskimi
šegami in običaji, je skozi zgodovino imelo različne pomene,
od mističnih obredij, signalizacije in obveščanja - na področju Slovenije
so s kresovi obveščali okoliške prebivalce o turških upadih
- in tudi delavci so v preteklosti svojo pravico zahtevali na shodih s
kresovi in transparenti. Danes pa kresovanje na predvečer praznika
dela razumemo predvsem kot družaben dogodek ...
Tradicija praznovanja praznika dela 1. maja po vsem svetu sega v
daljno leto 1890. Povod so bili krvavi spopadi delavcev, ki so terjali
več delavskih pravic, s policijo v Čikagu nekaj let poprej.
In kaj lahko o delu povemo več kot 100 let pozneje? Zagotovo je
percepcija dela odvisna od pozicije, s katere gledamo nanj. Po eni
strani smo še vedno priča izkoriščanju in celo suženjskim odnosom
do delavcev po svetu, predvsem otrok, ki v boju za preživetje nimajo
druge alternative.
V razvitem svetu pa delo že dolgo ne predstavlja zgolj sredstva
preživetja, ampak pomeni veliko več. Preko dela je mogoče razvijati
svoje potenciale in talente. Ljudje se preko svojega dela samouresničujejo
in iščejo smisel življenja. A tudi v razvitem svetu se dogajajo
gospodarske katastrofe in finančni zlomi. Ljudje izgubljajo službe,
njihova eksistenca je ogrožena. Izgubijo dostojanstvo, samospoštovanje,
doživljajo hude duševne stiske in lahko postanejo socialno
izključena kategorija. Tudi zaradi tega delo - in pri tem imam v
mislih smiselno delo - za človeka predstavlja eno od pomembnejših
sidrišč njegovega življenja. Zato vam želim delo, v katerem boste
našli zadovoljstvo, smisel in razvijali svoje danosti!
Vabim vas k branju tokratne številke, v kateri boste našli mnogo
zanimivih prispevkov naših aktivnih društev. Preberite o zavidljivem
uspehu dijakov Gimnazije Želimlje na mednarodnem fizikalnem
tekmovanju. Poudarila bi tudi prizadevanja Civilne iniciative
proti južni trasi daljnovoda Beričevo-Divača. Na zadnji seji občinskega
sveta so bili imenovani odbori četrtnih in vaških skupnosti ter
nov uredniški odbor za mandatno obdobje 2014-2018; le-ta se vam
v nadaljevanju tudi predstavlja.
Petra Rot Kumel

, [7.263,97 KB]