Glasnik november 2015

Uvodnik
Drage bralke, dragi bralci,
31. oktober 1517, ki ga danes praznujemo kot dan reformacije,
je bil za prihodnost slovenskega naroda pomemben dogodek.
Takrat je Martin Luther na vrata wittenberške cerkve pribil svojih
95 tez, kar je bila v tistem času običajna praksa, s katero je neki
teolog pozval na javno debato drugega teologa. Zagotovo nihče ni
slutil, da bodo teze, v katerih je zahteval prenovo Cerkve, sprožile
pravo gibanje po evropskih deželah.
Kljub temu, da je šlo v prvi vrsti za versko gibanje, je reformacija
vplivala tako na kulturno kot tudi politično življenje ljudi.
Zanimivo je dejstvo, da so v ideji reformacije svoje koristi prepoznali
različni družbeni sloji. Fevdalci so videli možnost osvoboditve
izpod cesarjeve oblasti in pridobitev cerkvene posesti,
kmetje so si obetali manjše dajatve in nastajajoče meščanstvo je
pričakovalo večji gospodarski razvoj in potrditev njihovega neodvisnega
družbenega položaja.
Vendar pa je ideja reformacije segala preko meja koristi ozkih
slojev ljudi in prav to je tisto, zaradi česar je bila sprejeta širom
po Evropi.
Luthrova pobuda, da vsak vernik bere sveto pismo v svojem
jeziku, je spodbudila Primoža Trubarja, da je izdal prvo slovensko
knjigo Katekizem in ji dodal še Abecednik (1550). Sledila je
še izdaja Bohoričeve prve slovenske slovnice in Dalmatinov prvi
prevod Svetega pisma v slovenščino. S tem pa je bil postavljen
temelj slovenskemu knjižnemu jeziku, obudila se je slovenska narodna
zavest in krepila se je slovenska identiteta.
Luther, Trubar in somišljeniki so širili ideje, ki so presegale
interese, potrebe in želje ozke skupine ljudi ali posameznikov.
Njihove ideje so se usmerjale k širšemu dobremu. Gre za lastnost
globalnih državljanov, ki je dandanes vse bolj aktualna.
Ob prazniku dnevu reformacije želim, da ohranjamo slovenski
jezik, narodno zavest in hkrati delujemo preko svojih
interesov, v dobro širše skupnosti.
V tokratnem Glasniku preberite o otvoritvi dolgo pričakovanega
Doma starejših Škofljica in gradnji OŠ na Lavrici. V preteklem
mesecu so bili zelo aktivni gasilci, Domoznanska sekcija
Interesnega združenja Naša Lavrica pa je izdala že tretjo knjigo
iz zbirke Z naših poti. Aktivna pa so bila tudi druga društva, vrtec
in knjižnica. Preberite zanimive prispevke iz rubrike Naravna in
kulturna dediščina. V tokratni številki poročamo tudi o seji občinskega
sveta, na katerem je bil sprejet rebalans proračuna za
leti 2015 in 2016. Za vse ljubitelje nagradnih iger smo tudi tokrat
pripravili nagradno igro s privlačno nagrado. Vse pa vabimo, da
pokukate v Koledar dogodkov in poiščete dogodek zase.
Prijetno branje in prelistavanje Glasnika!
Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

, [7.562,31 KB]