Glasnik januar 2016

Draga bralka, dragi bralec,

slovo od starega leta in vstop v novo je vedno dobra priložnost
za osebno inventuro. Za pregled dogodkov, v katerih smo se znašli,
lekcij, iz katerih smo se učili, in svojega delovanja, s katerim smo
puščali takšne in drugačne sledi. Je tudi priložnost za načrtovanje
novih poti in ciljev. Je priložnost, da se osvobodimo tistega, kar nam
ne služi več in se napolnimo z novim.
Preteklo leto je zaznamovalo pestro tudi dogajanje na gospodarskopo
litičnem področju. V evropskem prostoru je bilo v ospredju še
vedno reševanje grške krize, soočali smo se z vprašanjem beguncev
in migracij, šokiral nas je teroristični napad v Parizu ...
Pestro je bilo dogajanje tudi v naši državi. Na političnem parketu
so bili odnosi s sosednjo Hrvaško, zaznamovala jih je zgodba hrvaških
in bosanskih varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke, reševanje
spora zaradi meje ter odškodnina zaradi nedobavljene električne
energije. Slovenija se je - kot tudi nekatere druge evropske države
- soočila z valom beguncev in postavljanjem žične prepreke ...
Tudi na gospodarskem področju se je v preteklem letu v naši državi
veliko dogajalo, letos pa naj bi na gospodarskem področju zavladal
optimizem. Kljub temu nas čaka še veliko izzivov - čedalje več
ljudi živi pod pragom revščine, država občinam zmanjšuje povprečnine,
s katerimi morajo občine zagotavljati določene javne službe in
programe ... Nižanje povprečnin je tudi ena največjih skrbi župana
in občinske uprave, ki kljub temu v letu 2016 načrtujejo izvedbo
kar nekaj projektov. Več o tem si preberite v Županovem kotičku.
V letošnji prvi številki preberite tudi o 25-letnici delovanja materinskega
doma na Škofljici. Sredi decembra se je še zadnjič v preteklem
letu sestal občinski svet Občine Škofljica. Kaj vse je bilo
tokrat na dnevnem redu, si preberite na naslednjih straneh. Konec
preteklega leta v društvih, vrtcu in osnovni šoli niso prav nič počivali.
Dobrodelna božično-novoletna prireditev in bazar na OŠ Škofljica
sta tudi letos zapolnila nekaj šolskega sklada.
V januarski številki Glasnika bodo na svoj račun prišli vsi, ki
jih zanima zgodovina naše občine - veliko novega bodo izvedeli v
prispevku o razvoju opekarstva na Škofljici.
V športnem delu glasila je na voljo pogovor z Nino Gorišek,
svetovno podprvakinjo v kickboxu, in prispevek o ustanavljanju
Športne zveze Škofljica, ki bo združevala številna občinska športna
društva.
Ne pozabite na Koledar dogodkov, novo nagradno igro in druge
zanimive teme.
V letošnjem letu vam želim, da boste s ščepcem drznosti, z veliko
mero duhovitosti in predanosti ustvarjali nove vizije, uresničevali
svoje potenciale in našli nove nekonvencionalne rešitve za uresničevanje
svojih ciljev.

Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

, [7.059,97 KB]