Glasnik februar 2016

Drage bralke, dragi bralci,

že v predšolskem obdobju znajo otroci povedati, da je France
Prešeren, čigar pomen za slovenstvo vsako leto obeležujemo z
državnim praznikom, največji slovenski pesnik. Prepričana sem,
da vsakdo izmed nas pozna tudi nekaj dejstev iz pesnikovega
življenja in dela. Prešernovo ime nas z imeni ulic, trgov, gledališč,
nagrad ... obdaja praktično povsod. Prešeren je postal simbol
slovenstva, pa vendar mi je ob iskanju in prebiranju besedil
o njem postalo jasno, da se morda povsem ne zavedamo njegove
veličine in brezčasnosti njegovih del.
S svojo genialnostjo je slovenski jezik iz jezika najnižjih slojev
povzdignil v jezik na visoki kulturni ravni in dokazal, da je
v slovenskem jeziku mogoče ustvariti najbolj zapletene pesniške
oblike ter obravnavati različne družbene in ljubezenske teme.
Razvit jezik pa je zametek nacionalne identitete, ki je Slovenci
v Prešernovem obdobju še nismo imeli.
Njegova poezija je po vsebini še danes aktualna. V Zdravljici
pozdravlja enakopravnost in svobodo evropskih narodov, v
pesmi Apel in čevljar se je uprl družbenim elitam in cenzuri, v
Krstu pri Savici pa je, med drugim, izpostavil svobodno izbiro
kot eno najpomembnejših vrednot naroda in posameznika. Pisal
je tudi ob bolečih izgubah dveh prijateljev in neuslišani ljubezni,
zaradi katere se je rodil Sonetni venec, in še o marsičem. Prav
zato, ker je v svoji sporočilnosti brezčasen, ga je vredno prebirati
znova in znova.
V tokratni številki smo vam pripravili kar nekaj aktualnih tem,
od uvedbe davčnih blagajn na primeru šolskih bazarjev, nižanja
povprečnin, ki je močno prizadelo marsikatero občino, znižanja
stroškov Snage zaradi uspešnega zmanjševanja odpadkov, do
pravilnega ravnanja lastnikov zemljišč ob cestah v času zimskega
vzdrževanja cest.
Preberite zanimiv pogovor s patronažnima sestrama, mamo
in hčerjo, ki svoje delo opravljata z veliko mero optimizma in
požrtvovalnosti.
Zelo aktivna so bila tudi društva, vrtec, osnovna šola in knjižnica.
Na športnih straneh glasila boste izvedeli, d a se je plesalka
Maša Pušnik spet povzpela na najvišje stopničke.
Ponujamo vam tudi nekaj vsebin za kratkočasenje - križanko,
uganke, razvedrilne vsebine za otroke, nagradno igro in kulinarični
nasvet. In ne pozabite obiskati kakšnega dogodka v svoji
bližini.
Vzemite si tudi čas za Prešernove poezije, vsem šolarjem pa
želim prešerne in zasnežene zimske počitnice.

Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

, [6.612,54 KB]