Glasnik marec 2016

Drage občanke, dragi občani,

mesec marec je bolj kot kateri koli drugi mesec posvečen ženski
polovici svetovnega prebivalstva. Medtem ko je dan žena namenjen
praznovanju ekonomske, politične in socialne enakopravnosti
žensk, je materinski dan priznanje materam za njihovo pomembno
vlogo v družini.
Položaj žensk se je v zadnjih 100 letih v mnogočem izboljšal.
Poleg možnosti izobraževanja, so dobile splošno volilno pravico, več
pravic in boljše pogoje na delovnem mestu, možnost svobodnega
odločanja o rojstvu otrok ...
Še vedno pa so ženske - tudi v zahodnem svetu - na številnih
področjih korak ali dva za moškimi. Naše dojemanje sveta določajo
globoko zasidrane kulturne vrednote, zaradi česar razlik in
neenakopravnosti pogosto niti ne opazimo. Ker gre za družbene norme,
razlike sprejemamo kot samoumevne, kot objektivne danosti.
Poglejmo najprej na področje skrbi za otroke (bolniške za nego
otrok, obiski pri zdravniku, starševski dopust ...). Samoumevno je,
da za otroke v večji meri skrbijo matere, ne očetje. Prav tako je
samoumevno - kar so pokazale raziskave, da v televizijskih oglasih
pri gospodinjskih opravilih prevladujejo ženske, medtem ko moški
v tej vlogi nastopajo bolj poredko.
Ženske so v slabšem položaju, ko primerjamo njihove plače s
plačami moških kolegov na primerljivem delovnem mestu z enako
izobrazbo. V razvitih državah so plače žensk več kot 10 % nižje od
plač moških, v revnejših državah pa je razlika še večja.
Zanimiva raziskava na temo plačil je pokazala, da se razlikovanje
začne že v družinskem krogu, kjer dečki pogosto prejemajo višjo
žepnino kot deklice. In če gremo še korak naprej, na področje
neplačanega dela, kamor uvrščamo gospodinjska opravila, skrb za
otroke ..., ženske na globalnem nivoju v povprečju opravijo kar
štiri ure in pol neplačanega dela na dan, medtem ko moški več kot
polovico manj.
Ne nazadnje na neenak položaj žensk v družbi kaže tudi dejstvo,
da se veliko žensk izobražuje, le malo pa jih zasede pomembna mesta
v družbi.
Vse to so dejstva, ki naj nas opozarjajo, da prepogosto sprejemamo
svet okoli sebe kot nekaj samoumevnega, nekaj, kar ne more
biti drugače, in premalo kritično tehtamo ustaljene vzorce, norme ...
V tokratni številki si preberite zanimiv pogovor s predsednico
društva upokojencev Olgo Marguč, preverite, o čem so odločali občinski
svetniki na svoji 9. seji, spoznajte mladega uspešnega športnika
Primoža Kastaneta, ki dosega lepe uspehe v kegljanju. Sodelujte
tudi v nagradni igri in obiščite kak dogodek v svoji bližini.
Vsem bralkam in bralcem v imenu celotnega uredniškega odbora
želim vesele praznike in prebujajočo se pomlad.

Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

, [7.241,73 KB]