Glasnik NOVEMBER – DECEMBER 2018


Drage bralke, dragi bralci,

letošnje leto lahko upravičeno označimo za leto volitev. Po predčasnih parlamentarnih volitvah so namreč volilna opravila za izvedbo rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov v polnem razmahu.
Verjetno kar drži trditev, da veljajo prav lokalne volitve za najzahtevnejše volitve. V kar 212 občinah bodo hkrati potekale volitve za župane in predstavnike v občinske svete. Lokalne volitve niso samo tehnično in organizacijsko zahtevne (pravočasno vlaganje kandidatur, potrjevanje in objava kandidatur, vzpostavljanje volišč, organiziranje volilnih odborov, organiziranje predčasnih glasovanj in glasovanje po pošti ...), pač pa nalagajo veliko odgovornost na nas, volivce.
Lokalne skupnosti so tiste, ki najbolj vplivajo na razvoj. Tako na primer občine zaradi svoje globoke vpetosti v življenje občanov najbolj vplivajo na to, ali bo okolje, v katerem živimo, stimulativno ali bo vzpodbujalo razvoj in napredek gospodarstva, javnih storitev, družbenega in kulturnega življenja. Odgovornost občin je tudi odpravljanje razlik med posameznimi deli lokalne skupnosti in skrb za uravnotežen razvoj.
Zavedanje pomena visoke udeležbe na lokalnih volitvah je tako ključno za napredek lokalne skupnosti.
A volivci ne participiramo pri lokalni politiki samo na dan volitev, ko svoje predstavnike izbiramo neposredno, možnost soodločanja imamo že pri sami izbiri in podpori kandidatov ter list.
Volilna pravica kot temelj demokracije, ki omogoča izbiranje svojih predstavnikov, nalaga še eno odgovornost. Vsakdo, ne glede na to, ali je bolj ali manj ozaveščen, ali ga politika zanima ali ne, dobi enakovreden glas. Vsak oddan glas bo vodil v določen rezultat. Zato je naša odgovornost, da se ne glede na afiniteto do politike, dovolj informiramo, da razumno presojamo predvolilne obljube, da se vprašamo, kaj od svojih predstavnikov pričakujemo. Lahko smo pozorni na to, ali kandidati v svojih predstavitvah posplošujejo ali navajajo preverljive podatke. Pozorni smo lahko na njihov politični diskurz, predvsem morebitne žaljivke. Prav tako se je treba spomniti, ali niso isti kandidati na prejšnjih volitvah morda predstavljali čisto nasprotnih stališč in poudarkov. In ne nazadnje, ali so s svojim življenjem in delom vzor in zgled.

* * * * *
 
V tokratni številki se v volilni prilogi seznanite z vsemi kandidati in listami. Vabim vas, da preberete, kako in zakaj praznujemo martinovo. Spoznajte tudi diamantno želimeljsko maturantko, ki se je z vsemi doseženimi točkami na maturi uvrstila v skupino zgolj 14 dijakov s 100-odstotnim rezultatom. Tudi tokrat društva in osnovnošolci poročajo o svojih aktivnostih. Popestrite si jesen in obiščite tudi kak dogodek v svoji bližini. Ker je tokratna številka zadnja v tem letu, vam v imenu celotnega uredniškega odbora želim čudovite praznike.

Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica