Glasnik junij 2011

Vrtec s svojim strokovnim kadrom v osnovi
pomeni varen kraj, kjer starši brez skrbi puščajo
otroke. Če so otroci dobili mesto v vrtcu, tako odpade
ena skrb. Koliko negodovanja in slabe volje povzroča
pomanjkanje prostora v vrtcih, smo videli na zboru
krajanov na Lavrici, kjer sta bili glavni temi pogovora
prav šola in vrtec. Želimo in upamo, da bo nov vrtec
kmalu odprl svoja vrata. In da se sproti iščejo dodatne
alternative, saj trendi priseljevanja kažejo na to, da bo
v prihodnje še več otrok. Nekaj zanimivih predlogov
je bilo slišati na zboru. Ker gre za skupen cilj, bi bilo
dobro organizirati več takih srečanj. Pa da ne bi ostalo
samo pri besedah, ampak velja resno obravnavati
posamezne predloge.
Konec meseca praznujemo dan državnosti. Na 25.
junij 1991 je Slovenija formalno postala neodvisna. V
ta namen se tudi v občini pripravlja nekaj dogodkov.
Tudi tokrat smo jih zbrali na enem mestu. Osrednja
prireditev bo v četrtek, 23. junija, na gradu Lisičje.
Vabljeni!
V imenu uredništva vsem bralkam in bralcem čestitam
ob dnevu državnosti.

Jana Vavtar,
odgovorna urednica

Glasnik junij 2011 , [14.032,85 KB]