Glasnik oktober 2011

Praznični september

1. septembra 1903 so v Želimljah otroci prvič sedli v
šolske klopi in s tem naznanili začetek rednega šolstva v
občini. V čast temu dnevu si je občina slabo stoletje po tem
izbrala 1. september za občinski praznik. Tako ta mesec, za
večino sinonim za začetek šolskega leta, na Škofljici že več
kot desetletje praznujemo in se veselimo uspehov kraja in
občanov.
Oktobrski Glasnik je zaradi dogodkov prejšnjega meseca
praznično obarvan. V uredniškem odboru smo si zadali, da
bomo pokrivali večino prireditev, ki so s svojim pestrim
dogajanjem čez mesec bogatile praznično vzdušje v naših
krajih. Zbrani so pod posebnim naslovom Občinski praznik.
Prav zaradi dogajanja čez mesec smo izid Glasnika nekoliko
zamaknili v drugo polovico oktobra. Posledično bodo
tudi naslednje številke izšle malo kasneje, kot smo navajeni.
Vendar bodo, to je pomembno. Denarna sredstva, namenjena
občinskemu glasilu, naglo kopnijo in kazalo je, da bomo
kakšno številko izpustili. Na koncu smo z občino sklenili,
da zadano nalogo speljemo po načrtih in tako lahko letos
pričakujete še dva Glasnika. Zaradi varčevanja predvidevamo
nekoliko skromnejši obseg, a bomo poskrbeli, da se
to ne bo odražalo na pestrosti in barvitosti jesenskih izdaj.
Zato tudi vas, ki nam redno pošiljate svoje prispevke in s
tem bogatite vsebino, prosim, da nam pošiljate samo tiste
prispevke, ki zrcalijo dogodke v občini. Nekateri me sprašujejo,
zakaj tako dolgo preteče od konca pobiranja prispevkov
do dejanske izdaje. Tudi moje mnenje je, da je ta razpon
očitno predolg za zagotavljanje kakovosti in ažurnosti občinskega
glasila. Omejujejo nas pogodbeni roki. Prav tako
se v procesu od mojega računalnika pa do vašega poštnega
nabiralnika zvrsti kar nekaj ljudi. In če vmes skoči kaj nepredvidenega,
je na koncu zamuda očitna. Tako da je recept
delati z rezervo.
Prispevke za naslednjo številko zbiramo do 25. oktobra.
Ker se še zgodi, da prejmemo prispevke po navadni pošti,
ne bo odveč povedati, da sprejemamo prispevke samo v
elektronski obliki.
Na koncu čestitke za dobro opravljeno delo vsem, ki ste
na kakršenkoli način sodelovali pri občinskem prazniku.

Jana Vavtar

, [14.758,85 KB]