Glasnik februar 2012

Uvodnik

Na naslovnici vas tokrat pozdravljajo »otroški nasmehi«,
če si izposodim samo delček slogana dobrodelnega koncerta
za šolski sklad »Pričarajmo otroške nasmehe«. Ni naključje,
da smo toliko prispevkov namenili prav tej prireditvi.
Naj bo za zgled, česa vsega smo zmožni, če vložimo trud,
voljo in energijo. Še v imenu uredniškega odbora se zahvaljujem
vsem, ki ste kakor koli prispevali k uresničitvi
projekta.
Z novim letom v naš Glasnik prinašamo nekaj novosti.
Ena od teh je rubrika z imenom Ogledalo, ki nas bo opozarjala
tudi na manj lepe kotičke našega kraja. Seveda v
upanju, da bo kaj zaleglo. Ker je prav, da ob vseh resnih
temah, ki zapolnjujejo naš vsakdan, damo skrbi malo na
stran, ponovno uvajamo razvedrilo. Tokrat s križanko na
zadnjih straneh.
Na uredništvo smo pretekle mesece prejeli kar nekaj
mnenj in predlogov k boljšemu delovanju. Zato kar na tem
mestu odgovarjam, da vse skrbno preberem in se po svojih
močeh trudim upoštevati tiste najbolj koristne in hkrati
uresničljive. Napovedati točnega datuma izida zaradi več
dejavnikov ni možno. Lahko pa se določi relativno kratek
časovni okvir, v katerem bo Glasnik izhajal. To bo do nadaljnjega
vsak prvi teden v mesecu. Prispevke bomo zato
sprejemali do 15. v mesecu. Da bi bil čas od pobiranja prispevkov
do izida krajši, ob takšni organizaciji dela žal ni
mogoče. Je le treba vedeti, da se občinskega glasila ne da
primerjati z dnevnim ali tedenskimi edicijami, za katerimi
skrbi neprimerljivo več ljudi.
Prav tako se je v našem nabiralniku znašlo anonimno pismo
občanke, ki opozarja na mladostniško objestnost. Če se
spomnim svojih šolskih let, ni bilo nič kaj drugače. Mladina
bo vedno iskala svoj prostor pod soncem in nas z vsemi
možnimi sredstvi opozarjala, da obstaja. Tako, kot se večkrat
rado poudarja, jim je treba zagotoviti prostor, kjer bodo
varno sproščali svojo odvečno energijo. Mi več kot to, da
na stvari pogledamo z druge stvari in propagiramo dejavnosti,
ki na mladino pozitivno vplivajo, ne moremo storiti.
Kot je zdaj za nastalo situacijo popularno kriviti vzgojnoizobraževalne
institucije od vrtca naprej, se temelji gradijo
doma. In starši smo tisti, ki moramo v prvi vrsti prevzeti
odgovornost za obnašanje svojih otrok.

Jana Vavtar,
odgovorna urednica

Glasnik februar 2012, [9.038,42 KB]