Glasnik april 2012

Uvodnik 

Živi in pusti živeti...
Kolikor po eni strani v skrbi za okolje napredujemo, toliko
po miselnosti korakamo na mestu. Razveseljujoče novice o
vseslovenski čistilni akciji napovedujejo, da akcija vsako
leto upraviči svoj namen. Novih divjih odlagališč je manj,
stara so sanirana. Žalosti me izid marčevskega referenduma
o družinskem zakoniku. Po odzivih iz tujine so tudi tamkajšnji
mediji negativno povzeli izid referenduma. Nasprotniki
zakonika so s svojim udarno zastavljenim pristopom strašili
svoje občinstvo z zelo agresivnimi metodami, s katerimi
so ustvarjali vtis, da se tovrstna problematika neposredno
dotika prav njih. Da bo ogrožena institucija družine. Kaj
hujšega, ko pa je za večino od nas družina največja vrednota.
Po principu »cilj opravičuje sredstva«. Enako kot volilni
izid pa je skrb vzbujajoča volilna udeležba oziroma razmeroma
velik del volilnega telesa, ki je ostal doma, kar kaže
na pasivnost sodobne družbe, ko posameznik rajši pogleda
stran, kot pa da se kakor koli izpostavi. Predvsem takrat, ko
se ga stvar bistveno ne dotika. Pa nam ne sme biti vseeno za
šibkejše, drugačne. Tako neugoden izid ne bo brez posledic,
ki jih bomo ne nazadnje čutili vsi. Takšna nestrpnost je zastrašujoča.
V uteho mi je edino to, da še živimo v takšnem
okolju, kjer se za zdaj še kultivirano izražajo. Majhna tolažba
za tiste na robu »normalnosti«. Težko je biti na kakršen
koli način drugačen, ker se najverjetneje znajdeš v situaciji,
ko si zasmehovan ali ignoriran.
Tudi pogled na trenutno predlagane vladne predloge
varčevalnih ukrepov ni rožnat. Tudi tu se drastično posega
v družino. Predvidevam, da rodnost zaradi tega ne bo nič
manjša, slabša bo le kakovost življenja. Ukrepi, ki se napovedujejo,
bodo zmanjšali kakovost javnega šolstva. Kaže na
to, da bo čedalje več razslojevanja. Šolstvo in zdravstvo sta
področji, ki bi morali biti odporni proti ukrepom, ki zmanjšujejo
kakovost in s tem pospešujejo razslojevanje.
Tokrat je pred nami spet malo obsežnejša številka, predvsem
na račun poročil z letnih zborov društev. V zadnjem
letu, ko se bolj dejavno vključujem v društveno življenje v
občini, ugotavljam, da so gonilna sila društev prav posebni
ljudje. So polni vznesenosti, energije, novih idej in projektov,
s katerimi bogatijo življenje v občini.
Ker sem gradivo predala nekoliko pozneje, sem v številko
zajela še vse prispevke, ki so na naš naslov prispeli do1. aprila.

Uživajte v pomladi!

Jana Vavtar
Odgovorna urednica

, [8.495,48 KB]