Glasnik maj 2012

Uvodnik

Veliko prostora smo namenili temam, kot so varovanje narave, zaščita
našega okolja, ozaveščali smo in opominjali. Takšni
prispevki bodo še naprej v ospredju, ker upam, da skrb za
okolje postane pomemben del vsakega od nas.
Mnogo stvari se je v zadnjem letu spremenilo, marsikaj
pa poteka po starem. Kaj od tega nam bo prineslo dobro,
bo pokazal čas.
Ob vsaki novi številki sem prijetno presenečena in vesela
nad aktivnostjo ljudi v naših krajih. V uredniškem odboru
se zahvaljujemo za pestre prispevke iz življenja naše občine
in njenih prebivalcev. Lepo je prebirati o naših najmlajših, o
uspehih športnikov, naših upokojencev in, kot sem že večkrat
napisala, razveseljivo je, s koliko aktivnimi društvi in
organizacijami se lahko pohvalimo na Škofljici.
Nekaj pa me le skrbi. Opažam, da Glasnik nekateri spretno
izkoriščajo za medsebojno obračunavanje. Sama se tega
izogibam, ker takšne stvari ne prinašajo nič dobrega. Tudi
za časopis, ki mi je zaupan, si želim, da bo v njem našle prostor
lepe novice. S slabimi smo namreč okupirani že dovolj
od drugje. Svetnike prosim, naj vam Glasnik ne bo sredstvo
za politične igrice.
Da smo na dobri poti, mi sporočajo vaši odzivi. Veseli
nas, da smo brani. Veliko je bilo v tem letu pohval glede
našega dela. Nekaj tudi graj, ki so predvsem po ovinkih
prispele do nas. Ker smo se že vsi kdaj igrali telefončke,
vemo, kako predrugačena je na koncu vsebina. Zato se rajši
obrnite name, če imate kaj pripomniti, pohvaliti ali povedati.
Se dogaja, da kakšen prispevek nenamerno prezremo.
Kar je bilo iz kakršnih koli razlogov zavrnjeno ali krajšano,
ste bili o tem obveščeni. Postavili smo omejitev pri številu
znakov na prispevek, in sicer 4.000 znakov s presledki. Pri
rubriki politične stranke odslej objavljamo le vabila in čestitke.
Prosim, da se tudi vnaprej držite rokov za oddajo prispevkov.
Če so oddani pozneje, se zna zgoditi, da ne bodo
objavljeni. Prav tako se na nas obračajte preko elektronske
pošte. Prispevkov, ki prihajajo osebno ali preko navadne
pošte, ne bomo več sprejemali.

Jana Vavtar
Odgovorna urednica

, [5.392,15 KB]