Javni razpis za uporabo večnamenske športne dvorane Škofljica in telovadnice v Osnovni šoli Škofljica

JAVNI RAZPIS
ZA UPORABO VEČNAMESNKE ŠPORTNE DVORANE ŠKOFLJICA IN
TELOVADNICE  V OSNOVNI ŠOLI  ŠKOFLJICA

Vabimo športna društva, klube, rekreativne skupine…, da predložite vlogo za uporabo prostorov (telovadnica OŠ Škofljica, plesna dvorana in večnamenska športna dvorana Škofljica), ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji).

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport in so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna Občine Škofljica.

Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine,…
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe (zaželen tudi elektronski  naslov ,
- naslov prejemnika računov za najem športne površine
- želeni termin (v okviru spodaj navedenih),
- oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
- seznam udeležencev v skupini.

Obrazec vloge je objavljen na internetni strani Občine Škofljica, dobite pa ga tudi v Sprejemni pisarni v času uradnih ur. Vloge bomo sprejemali  do vključno 30. septembra 2007.

Vloge pošljite na naslov:  Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Cena najema  prostorov namenjenih športnim dejavnostim v sezoni  2007/2008, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji (26.6.2007)  in veljajo za izvajalce športnih programov, ki pridobivajo sredstva na razpisu, ki ga objavi Občina Škofljica za sofinanciranje programov športa znašajo:

ČAS / KATEGORIJA POVRŠINA CENA ( v € / uro )  CENA (v SIT / ura)
16.00h do 18.00 telovadnica-OŠ  7,00 € 1.677
18.00h do 22.00 telovadnica-OŠ 8.00 € 1.917
16.00h do 18.00  plesna dvorana 6,00 € 1.437
18.00h do 22.00  plesna dvorana 7,00 € 1.677
16.00h do 18.00  1/3-dvorane 7,00 € 1.677
18.00h do 22.00  1/3-dvorane 8,00 € 1.917
16.00h do 18.00  2/3-dvorane 14,00 € 3.354
18.00h do 22.00  2/3-dvorane 17,00 € 4.073
16.00h do 18.00  cela dvorana 21,00 € 5.032
18.00h do 22.00  cela dvorana 25,00 € 5.991
sobota in nedelja  po dogovoru po dogovoru po dogovoru
tekma (semafor, ozvočenje) cela dvorana 28,00 € 6.709
ostale prireditve cela dvorana po dogovoru glede na vrsto oz. površino najetih prostorov 
za šolsko športno dejavnost Cela dvorana-OŠ in vrtec 17,00 € 4.073
Preračunano po CPT: 1 EUR =239,640   v ceno  ni vključen DDV.  

Brezplačno bodo uporabljali  prostore namenjene športnim dejavnostim skupine, ki  izpolnjujejo vse tri navedene pogoje:
a) kandidirajo na razpisu, ki ga objavi Občina Škofljica za sofinanciranje programov športa,
b) organizirano izvajajo vadbo za otroke in mladino,
c) tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.

Za vse ostale najemnike velja 100% višja cena, kot je navedena v zgornji tabeli.

Pričetek rekreacije je predviden v začetku novembra 2007.


 Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek:               16.00 – 22.00 ure
- sobota:                                                                9.00 – 22.00 ure
- nedelja:                                                                 po dogovoru


Na osnovi prejetih vlog, bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja prostorov namenjenih športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo  potrdil  župan Občine Škofljica. Razpis je objavljen, termini pa bodo dodeljeni s pogodbo za šolsko leto 2007 – 2008.

Urnik uporabe prostorov oz. dodeljenih terminov (s pogodbo), vam bomo poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali, objavljen pa bo tudi v prostorih Osnovne šole Škofljica.

Zainteresirani uporabniki telovadnice morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Škofljica www.skofljica.si. V primeru, da želite prejeti obrazce po e – pošti, prosimo da nam jo sporočite na naslov: joze.kastelec@obcina.skofljica.si.

Nepopolnih vlog in vlog, ki bodo prispele po  navedenem datumu, ne bomo obravnavali.  

                                                                                                                                                Občina Škofljica
                                                                                                                        Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.
                                                                                                                                   Ž U P A N

 

Arhiv razpisov